www.din-kloakservice.dk

Tlf: 70 27 08 18

Spuling og slamsugning af kloaker

TV-kloakinspektion

Renovering af badeværelser og køkkener

Omfangsdræn

Sivedræn og faskiner

Flise og anlægsarbejde i gårdhaver

Brolægning

Til- og ombygninger

Gravefri metode, rørsprængning

Strømpeforing i kloak og crackning

 

Søgeord:

Kloakmestre, Slamsugning, Håndværkere, Kloakrensning, Kloakreparationer, Rottesikring, Kloak-tv, Kloakarbejde, Tv-inspektioner,

Faldstammer, Drænspuling, Kloakker, Septiktanktømning, Kloakering, Kloakrenoveringer, Kloakspuling, Septitanke, Højtryksspuling,

Stoppede rør, Forstoppede rør, Stoppet afløb, Stoppet WC, Stoppet toilet, Stoppet Håndvask, Stoppet vask, Utætte rør,

Defekte kloakrør, Samlebrønd, Nedløbsbrønd, Tagvand, Separat kloakering, Overflade vand, Vandspænd, Fugtig kælder,

Skimmelsvamp, Rottespærrer, Højvandslukker.